Over het tijdschrift

CANNABINOIDS is het online tijdschrift van de Internationale Associatie voor Cannabinoïden als Medicijn. Het wordt in verschillende talen gepubliceerd op de website van de IACM.

Alle artikels en brieven naar de uitgever moeten in het Engels geschreven worden
CANNABINOIDS wil een belangrijke bron van informatie zijn over de medicinale en wetenschappelijke aspecten van cannabis en cannabinoïden op het internet en de lezers op de hoogte brengen van actuele onderwerpen waarover gediscussieerd wordt.

De publicatie van een eerder uitgegeven tijdschrift van de IACM, het Journal of Cannabis Therapeutics, hield in 2004 op te bestaan.

Inhoud

CANNABINOIDS bevat volgende rubrieken

  • Korte berichten: deze geven een beknopt overzicht en een geactualiseerde samenvatting van belangrijke recente medische of wetenschappelijke vaststellingen, ideeën of onderwerpen.
  • Commentaren: deze verwijzen naar een artikel dat recent gepubliceerd werd in een ander tijdschrift. Het zijn samenvattingen van de belangrijkste bevindingen en conclusies, met achtergrondinformatie waarin de sterke en de zwakke punten van de tekst belicht worden.
  • Brieven: deze worden geselecteerd uit de reacties die gestuurd worden naar de uitgever als antwoord op artikels die in het tijdschrift verschenen. De lezers worden aangezet tot brieven schrijven hoewel publicatie ervan niet gegarandeerd is.
  • Documenten die niet tot een van deze categorieën behoren (zoals boekenrecensies en originele artikels) zijn a priori niet uitgesloten, maar ze vormen niet het belangrijkste doel.

 Voordelen voor auteurs

CANNABINOIDS biedt aan auteurs de volgende voordelen.

  • De publicatie van de artikels wordt in zeven talen in de IACM-Berichten aangekondigd (ongeveer 5.000 leden).
  • Vertaling van een artikel in verschillende talen zodat lezers die geen Engels kunnen lezen, toch bereikt kunnen worden.
  • De artikels kunnen geciteerd worden.
  • Gemakkelijke toegang voor lezers tot het tijdschrift, waardoor er meer potentiële lezers kunnen bereikt worden.

Opzet van het tijdschrift

CANNABINOIDS heeft geen geregelde publicatieperiode. Dat laat toe om commentaren tijdig te publiceren omdat er niet moet gewacht worden tot de verschijning van een volgende editie. Om het aanhalen van de teksten mogelijk te maken worden artikels, die binnen een tijdspanne van drie maanden worden gepubliceerd, samengebracht in één uitgave. Een uitgave heeft opeenvolgende genummerde pagina's. De artikels zijn geschreven op een begrijpelijke manier die duidelijk is voor gebruikers zonder specifieke wetenschappelijke vorming.

Aanhaling

Indien mogelijk zou de Engelse versie moeten gebruikt worden om het tijdschrift te citeren omdat dat de oorspronkelijke taal is waarin de teksten zijn opgesteld en waar nodig herzien zijn door de auteurs. Ook de recensenten van het artikel hebben hun commentaren en voorstellen op die originele tekst geformuleerd.

De uitgever

CANNABINOIDS is een uitgave van Franjo Grotenhermen en Mark Ware (Canadese Consortium voor Cannabinoïdenonderzoek, CCIC).

Dr. Franjo Grotenhermen
Internationale Associatie voor Cannabinoïden als Medicijn (IACM)
Am Mildenweg 6
D-59602 Ruethen
Duitsland
Telefoon: +49-2952-9708571
Fax: +49-2952-902651
E-mail: journal@cannabis-patienten.de

Redactie en wetenschappelijke adviesraad

Arno Hazekamp
Barbara Costa
Beat Lutz
Bela Szabo
Daniela Parolaro
Donald Abrams
Ethan Russo
Franjo Grotenhermen
Javier Fernández-Ruiz
John Zajicek
Kirsten Müller-Vahl
Manuel Guzman
Mark Ware
Mauro Maccarrone
Philip Robson
Raphael Mechoulam
Richard E. Musty
Robert Melamede
Roger Pertwee
Ruth Ross
Vincent Maida
Vincenzo Di Marzo
William Notcutt

 

Print Friendly, PDF & Email