Nevenwerkingen

Bijwerking

fotolia_55368459

Bijwerkingen zijn ongewenste of onbedoelde effecten die optreden bij een medische behandeling. De bijwerkingen van een geneesmiddel behoren duidelijk vermeld te staan in de bijsluiter die bij een geneesmiddel wordt verstrekt. In Nederland wordt een registratie bijgehouden van bijwerkingen die optreden bij gebruik van geneesmiddelen. In veel landen wordt zo'n zelfde registratie bijgehouden, zodat een zeer zeldzame bijwerking toch kan worden opgemerkt. Daarvoor is een degelijke medicatiebewaking van levensbelang.

Iatrogene schade als gevolg van bijwerkingen van geneesmiddelen en medische behandelingen komt relatief veel voor en is een belangrijke doodsoorzaak.[1] Met name het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd kan extra risico's opleveren doordat sommige geneesmiddelen gevaarlijke interacties met andere genees-, genot- en voedingsmiddelen kunnen vertonen.

Bij het gebruik van sommige medicijnen moet regelmatig onderzoek worden gedaan om ernstige schade te voorkomen, zoals in het geval van middelen die agranulocytose kunnen veroorzaken.

Soms wordt een bijwerking later juist uitgebuit. Zo werd bijvoorbeeld een medicijn tegen hoge bloeddruk dat ongewenste haargroei bleek te veroorzaken, later vooral verkocht als middel tegen kaalheid. Nog een voorbeeld: Viagra was in eerste instantie een bloeddrukverlager en wordt nu voorgeschreven voor potentieverhoging.

Vaak lopen werking en bijwerking in elkaar over. Twee voorbeelden. Een middel tegen acne kan de vette huid bestrijden, maar als bijwerking een overmatig droge huid veroorzaken. Een middel tegen hoge bloeddruk (hypertensie) kan de bloeddruk zodanig verlagen dat men zich bij snel opstaan wat duizelig voelt. Zulke bijwerkingen zijn vaak tegen te gaan – na gesprek met de behandelend arts kan soms een lagere dosis worden gebruikt. Er zijn ook bijwerkingen die niets met de werking te maken hebben; deze bijwerkingen worden vaak het hinderlijkst gevonden.

Het verdient aanbeveling bij bijwerkingen altijd een arts of apotheker te bezoeken; sommige bijwerkingen zijn eenvoudig te verhelpen of te omzeilen. Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb is in Nederland het kenniscentrum voor bijwerkingen.[2] Op de site www.lareb.nl kunnen patiënten, artsen en apothekers nieuwe bijwerkingen van medicijnen melden. Deze meldingen worden gebruikt om nieuwe geneesmiddelen veiliger te maken en bijwerkingen bij andere patiënten te helpen voorkomen. Op de Lareb-website zijn ruim 50.000 bijwerkingmeldingen en 400 documenten te raadplegen door middel van een zoekfunctie.

Quelle: Wikipedia

 

Algemeen

Meestal worden cannabis en THC goed verdragen. Dood door overdosis bij ratten was 800 tot 1.900 mg oraal toegediend per kilogram lichaamsgewicht. Bij onderzoek met apen waren er na toediening van de hoogste dosis (9.000 mg/kg), oraal toegediend geen dodelijke gevolgen.

Alle mogelijke nevenwerkingen zijn afhankelijk van de dosis. De behandeling dient met lage doses begonnen om langzaam te verhogen, zodat de individuele dosis kan worden vastgesteld en nevenwerkingen vermeden.

 

Acuut optredende bijwerkingen

Tot de bekende psychische nevenwerkingen behoren het kalmerend effect, euforie (high), misnoegen, angst om te sterven, gevoel van controleverlies, verzwakking van het geheugen, veranderende tijdswaarneming, depressie, hallucinaties. Bij ernstige psychische nevenwerkingen moet de betrokkene naar een rustige plaats geleid worden en verbaal gerustgesteld. Het bewustzijn en het psychomotorisch prestatievermogen is verminderd. Een lichte vermindering van de psychomotorische prestaties kan tot 24 uren na de THC-toediening waargenomen worden.

Veelvuldig acuut voorkomende nevenwerkingen zijn droge mond, bewegingsstoornissen, spierontspanning, verwarde spraak, verhoging van de hartslag, verlaging van de bloeddruk in vertikale positie, eventueel met duizeligheid. Bij duizeligheid dient de betrokkene te gaan liggen. In horizontale positie wordt enkel een licht verhoogde bloeddruk vastgesteld. Zeldzame nevenwerkingen zijn misselijkheid en hoofdpijn.

Alle acute nevenwerkingen zijn afhankelijk van de dosering en verdwijnen vanzelf binnen enkele uren tot 1 à 3 dagen.

 

 

Nevenwerkingen bij langdurige therapie

Er werd een zekere tolerantie vastgesteld tegenover een aantal werkingen, waaronder fysieke werking, de psychomotorische verzwakking, effecten op hart en bloedcirculatie, effecten op het hormonale systeem, oogboldruk, antibraakeffect. Tolerantie betekent dat de werking afneemt met de duur van het cannabisgebruik. Tolerantie kan optreden bij herhaalde toediening binnen een periode van enkele weken, in verschillende mate voor de diverse effecten.

Cannabis bezit een potentieel voor verslaving. Afhankelijkheid is niet noodzakelijk een relevant probleem binnen het kader van ziektebehandeling, maar toch kunnen ontwenningsverschijnselen ongewenst zijn. Ontwenningsverschijnselen werden totnogtoe niet beschreven bij patiënten die chronisch met THC behandeld werden. Ze worden wel waargenomen bij recreationele gebruikers. Bij hen kunnen psychische symptomen (angst, onrust, slapeloosheid) en lichamelijke symptomen (speekselvloed, diarree) voorkomen.

Het verloop van een psychose kan ongunstig beïnvloed worden. Bij kwetsbare personen kan het begin van een psychose versneld of ingezet worden.

Cannabinoïden hebben een complexe werking op mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen, waarvan de klinische relevantie in therapeutische doses gering is. Occasionele menstruatiecycli zonder ovulatie en een vermindering van de spermaproduktie zijn beschreven.Bij dierproeven onderdrukten hoge doses THC verscheidene aspecten van het immuunsysteem. Bij lage dosering werd zowel immuniteitsonderdrukking als immuniteitsverhoging vastgesteld. Cannabis versnelt de voortgang van HIV/AIDS niet, hoewel een chronische toediening van THC ongewenst kan zijn voor personen met een verzwakt immuniteitssysteem.

 

 


Medizin

 • Einsatzgebiete
 • Nebenwirkungen
 • Klinische Studien
 • Fallberichte
 • Dokumente

Wissenschaft

 • Begriffsdefinitionen
 • Klinische Studien
 • wissentschaftliche Datenbank
 • Archiv
 • Rückschau

Aufgaben & Ziele

 • Forschung & Analyse
 • Dokumentation
 • Information & Beratung
 • Austausch
 • Kooperation

Recht & Politik

 • Aktuell aus aller Welt
 • Israel
 • USA
 • Spanien
 • Russland

Aktuelles

 • Medizinische Cannabis Erklärung
 • Öffentliche Petition
 • Mitgliederbereich
 • Forum
 • Mitgliedschaft

Print Friendly, PDF & Email