THC in het bloed: Hoe lang kan THC en zijn bestanddelen gedetecteerd worden in het bloed ?

Franjo Grotenhermen

Met de gebruikelijke tests kan 0,5 nanogram per milliliter (ng/ml) THC en 0,5 ng/ml van zijn bestanddeel THC-COOH gedetecteerd worden in het bloed. De tijd die nodig is om onder de detectiegrens te komen na consumptie varieert heel erg, zelfs al werd dezelfde hoeveelheid THC opgenomen.

Na het roken van een laaggedoseerde cannabissigaret (ongeveer 16 mg THC) werd de detectiegrens na gemiddeld 7,2 uren bereikt (tussen 3 tot 12 uren), en na een hooggedoseerde sigaret (ongeveer 34 mg THC) werd de grens van 0,5 ng/ml THC in het bloed binnen gemiddeld 12,5 uur bereikt (tussen 6 en 27 uren). Het bestanddeel THC-COOH was voor veel langere tijd detecteerbaar, gemiddeld drie dagen (tussen 2 en 7 dagen) na de lage dosis en gemiddeld 6,3 dagen (tussen 3 en 7 dagen) na het roken van de hooggedoseerde sigaret.

De halveringstijd van de concentratie aan THC-bestanddelen in het bloed is groter dan de halveringstijd van THC zelf. THC-COOH kan bij regelmatig gebruik enkele weken in het bloed aanwijsbaar blijven.

Naar: Grotenhermen F. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids. Clin Pharmacokin 2002, in druk.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.